Dette bør du vite før du tar  
solarium  
!
Advarsel!  
Soling i sol og solarium er  
kreftfremkallende  
Risikoen øker hvis du starter  
solariebruken i ung alder og  
forsterkes med økende bruk  
Statens strålevern fraråder bruk  
av solarium